6946382328 3ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο Αλίαρτου - Ακραίφνιου, Αλίαρτος, Βοιωτίας info@agropanagiotou.gr
hero image

 

Αγρόκτημα Παναγιώτου
Παραγωγή & εμπόριο ζωοτροφών Βοιωτία

ενσίρωση

 

Ενσίρωση είναι η διαδικασία της ζύμωσης φυτικών προϊόντων με υψηλό περιεχόμενο υγρασίας και υπό αναερόβιες συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση του προϊόντος αλλά και τη βελτίωση της θρεπτικής του αξίας για χρήση ως ζωοτροφή. Το προϊόν της ενσίρωσης ονομάζεται ενσίρωμα και οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται ποικίλουν με τις πιο συνηθισμένες να είναι το καλαμπόκι, το τριφύλλι και το μπιζέλι.

Την ώρα που το υψηλό κόστος διατροφής των ζώων αποτελεί ένα από βασικά προβλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας, η λύση του ενσιρώματος με παραγωγή προϊόντος υψηλής θρεπτικής αξίας το οποίο είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί γνώσεις και προγραμματισμό.
 

H διαδικασία της ενσίρωσης
είναι ιδιαίτερη και θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες εφαρμόζεται. Το Αγρόκτημα Παναγιώτου εφαρμόζει πιστά όλη την προβλεπόμενη διαδικασία ενσίρωσης από το αρχικό στάδιο έως το τελικό. Προκειμένου να πετύχουμε γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση του προϊόντος απαιτείται καλή οργάνωση της όλης διαδικασίας, την σπορά, την διαδικασία κοπής, τον χρόνο κοπής, την καλύτερη ποιότητα, το βάρος ενσιρώματος, τη συλλογή και τη μεταφορά.

 

Πλεονεκτήματα του ενσιρώματος

 Είναι ο μόνος τρόπος συντήρησης και διατήρησης της χορτομάζας την οποία μπορούν να έχουν τα ζώα ολόχρονα.
 Το ενσίρωμα είναι πιο ελκυστικό στα ζώα παρά οι άλλες τροφές.
 Περιορίζεται η χρήση συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
 Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμυλο και σάκχαρα.
 Μέγιστη θρεπτική αξία για γαλακτοπαραγωγά και κρεατοπαραγωγά ζώα .
 Το ενσίρωμα δεν κινδυνεύει από πυρκαγιά όσο ο σανός.
Η διαδικασία ενσίρωσης δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες από τις οποίες εξαρτάται η διαδικασία φυσικής ξήρανσης, καθώς και η ποιότητα.

 

Το καλαμπόκι,το τριφύλλι ή το μπιζέλι όταν θα είναι στο κατάλληλο στάδιο κοπής, κόβεται και ταυτόχρονα τεμαχίζεται σε μέγεθος 5-6cm με ειδικό σιροκοπτικό μηχάνημα και μεταφέρεται στον χώρο όπου θα γίνει η ενσίρωση. Εκεί αδειάζεται και συμπιέζεται με μηχανικά μέσα, για να αφαιρεθεί ο αέρας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες όπου αναπτύσσονται αναερόβιοι μικροοργανισμοί που με τη ζύμωση της χλωρομάζας παράγουν οργανικά οξέα, όπως γαλακτικό οξύ, το οποίο διατηρεί το ενσίρωμα σε άριστη κατάσταση, του δίνει ένα ελκυστικό άρωμα και η θρεπτική αξία του ενσιρώματος είναι σχεδόν η ίδια με τη χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη.